លោក Nissan NP300 Navisan NP300 ក្រុមហ៊ុន Navisan Navara បានបង្ហាញ

នេះគឺជាក្រុមហ៊ុន Nissan NP300 Nav300 Navara បានកើនឡើងដែលសន្យាថាមានភាពប្រសើរឡើងនូវការលួងលោមភាពជាក់ស្តែងបច្ចេកវិទ្យានិងការរចនាទាន់សម័យជាងអ្នកកាន់តំណែងមុន។ រចនាបថផ្នែកខាងមុខមិនមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងពេកទេចំពោះក្រុមហ៊ុន Nissan Navara ប៉ុន្តែមានការរចនានាស្រស់ថ្លាអំពូលភ្លើងថ្មីដែលបង្ហាញពីការរចនាអំពូល […]